Gradimo dolgoročna partnerstva.

Z individualnim pristopom, ki nadgrajuje naše izdelke in storitve poskrbimo, da posebnosti vašega poslovanja in ponudbe postanejo prepoznavna konkurenčno prednosti. Doslej so nam zaupali (po abecednem vrstnem redu):

 • 3B+D – svetovanje pri trženju in realizacija trženjskih akivnosti
 • ACTUAL – CGP, trženjska gradiva in storitve (branding), prenova grafične podobe
 • ALCAD – svetovanje pri trženju in realizacija trženjskih akivnosti
 • ALTERNA – materiali za direktno trženje
 • ASECCO SEE – CGP servis, PR vsebine
 • ARCTUR – PR vsebine
 • APTA MEDICA – CGP servis, oblikovanje
 • AVNET – organizacija dogodkov
 • ATT.IT.UDE – oblikovanje
 • BANKA KOPER – spletne vsebine
 • CHS - študije primerov
 • CRMT - študije primerov, newsletter, PR vsebine
 • DIAGONAL – oblikovanje
 • DATALAB – PR in trženjske vsebine, zasnova spletnega mesta in realizacija vsebin, sodelovanje pri izvedbi PR dogodkov
 • E-LAB – PR, oglasi, sodelovanje pri oblikovanju trženjske strategije
 • FESTIVAL HISTERIA – svetovanje in sodelovanje na področju PR
 • FINANCE – svetovanje na področju medijskih vsebin v oglasni prilogi IKT
 • GASTRO CONSULTING – korporativne komunikacije
 • GENIS – tržno in korporativno komuniciranje, organizacija in izvedba trženjskih dogodkov, zasnova spletnega mesta in realizacija vsebin
 • GOINFO – PR vsebine, oglasi
 • IBM Slovenija – PR vsebine
 • INFINITI – svetovanje pri oblikovanju PR ponudbe
 • INFO-KOD – oglasi
 • INFOTEHNA – PR vsebine
 • JARES – oblikovanje in vsebinska realizacija revije Upravitelj, zasnova in vsebinska realizacija spletnega mesta revije Upravitelj
 • KOPA – PR vsebine, trženjske brošure, letni bilten, newsletter, oglasi
 • KRON TELEKOM – svetovanje na področju tržnega komuniciranja, PR
 • LIPAK – CGP servis, oblikovanje
 • MARG – trženjske brošure, realizacija mednarodne vsebine spletne pomoči za Planet Portal Server
 • MARMIS – vsebinska realizacija in oblikovanje trženjskih gradiv, benchmarketing 
 • MIALBO – CGP, oblikovanje in realizacija domače strani
 • MEDIAPLANET – svetovanje na področju medijskih vsebin in trženja oglasnih prilog
 • MIKROGRAFIJA – svetovanje pri oblikovanju internega časopisa
 • MIT – PR vsebine, tržna strategija in komuniciranje
 • MOJ MIKRO – predstavitve slovenskih poslovnih rešitev in strokovni članki
 • NATURA – trženjske brošure, spletna stran
 • PODJETNIK – novice s področja IKT
 • RAZUM – tržna strategija, podpora pri prodaji 
 • RESEVO – benchmarketing
 • SAOP – PR vsebine, tržno komuniciranje, strategija komuniciranja za storitev miniMAX
 • SALVIOL – oblikovanje in realizacija spletne strani, CGP liveMEDIAstat, tržno komuniciranje
 • SERRAMENTI PISETTA – podpora pri prodaji
 • SETCCE – sodelovanje pri izvedbi PR dogodkov
 • SKUPINA 8 – CGP, oblikovanje in realizacija domače strani, oglasi, letaki
 • SIMT – PR vsebine, oglasi in trženjski materiali, sodelovanje pri izvedbi PR in trženjskih dogodkov, CGP in strategija komuniciranja za storitve eSef
 • SIMT CARDINFO – CGP, oblikovanje in realizacija domače strani
 • SISTEM – študije primerov
 • SKALP – PR vsebine in svetovanje, fotografske storitve
 • SMARTIS – vsebinska realizacija in oblikovanje trženjskih gradiv
 • STUDIO UNICA - CGP, spletna stran
 • ŠPICA INTERNATIONAL – PR vsebine, študije primerov, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi PR in trženjskih dogodkov, vsebine za interni časopis
 • TIFT – PR vsebine, oglasi
 • UNISTAR – materiali za direktno trženje, oglasi, PR vsebine, CGP INITEX, komunikacijska strategija za dogodke RoglIT in INITEX, sodelovanje pri izvedbi dogodkov, izdelava podpornih materialov za poslovne dogodke, grafična zasnova spletne strani www.initex.si
 • ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV – PR vsebine
 • ZRCALO – sodelovanje pri razvoju produkta e-revije, PR, oglasi
 • ZZI – trženjske in PR vsebine, grafično oblikovanje, sodelovanje pri izvedbi PR dogodkov

Zaposleni v podjetju so na svoji profesionalni poti sodelovali še s podjetji: Microsoft, HP, Pošta Slovenije, Xenon forte, Canon, SRC, Crystal Holidays, Globtour, Studio Moderna ...