Ponujamo vrednostno naravnane storitve.

Imamo več kot 10-letne izkušnje na področjih, kot so trženje, prodaja in odnosi z javnostmi. Sodelujemo s podjetji vseh velikosti in dejavnosti. Rezultate sodelovanja z nami uporabljajo pri trženju prepoznavne svetovne in lokalne blagovne znamke.

Vizija

Družba Jares, d.o.o. aktivno sodeluje pri ustvarjanju delovnih mest, družbe znanja in socialne pravičnosti ter prispeva k razvoju podjetništva ter trajnostnega, okoljsko ozaveščenega gospodarjenja.

Strategija

Na enem mestu združujemo trženjske in prodajne storitve. S prilagojenimi celovitimi rešitvami pomagamo mladim, rastočim in uveljavljenim podjetjem pri uresničevanju poslovnih strategij in prodajnih ciljev na domačem in mednarodnem tržišču.

Naša pot do uresničevanja vizije temelji na izmenjavi in prenosu znanja. Menedžerjem, tržnikom in javnostnikom omogočamo pridobivanje strokovnih izkušenj s privlačnih in odmevnih projektov ter jim odpiramo vrata do novih kariernih izzivov, ki ustrezajo njihovim sposobnostim, znanju in prizadevnosti.