Pridobite kupce, ki so pripravljeni dobro plačati za novi izdelek.

Ne prepustite prodajne uspešnosti novega izdela naključju. Tudi če ste razvili odličen izdelek, je lahko njegova uspešnost ničelna.

Jaresova storitev za produktno trženje podpre lansiranje vašega novega izdelka ali storitve z obvladovanjem vseh ključnih dejavnikov od tipa izdelka in uporabniških zahtev do tipov uporabnikov in lokalnih posebnosti.