Sine musica nula vita - brez glasbe ni življenja.

Glasba ima pozitiven učinek na delovno uspešnost. Izbira ustrezne glasbe pripomore k dobri delovni klimi in se jo lahko uporabi kot eno od strategij za krepitev notranjih psiholoških strategij za boljše upravljanje z napetostjo na delovnem mestu. Prek vpliva na razpoloženje in stopnjo budnosti posredno izboljšuje oziroma ohranja kognitivne sposobnosti zaposlenih. Poleg tega ugodno vpliva denimo na vedenje potrošnika, saj pozitivno učinkuje na nakupovalni stres in dojemanje časa.

Vključite glasbo v vaš delovni vsakdan:

  • svetovanje pri uporabi glasbe pri trženju, prodaji, izvajanju storitev in na delovnem mestu;
  • organizacija glasbenih prireditev in ter ponudba glasbenih vsebin za poslovne dogodke, poroke in druge slovesne priložnosti;
  • organizacija mojstrskih tečajev;  
  • osnovno glasbeno izobraževanje (klavir, harfa, kljunasta flavta, nauk o glasbi).