Išče načine za povečanje prihodkov in dobička? Pomagamo dvigniti dodano vrednost in razliko v ceni.

Prenova prodajnega procesa

Spoznavate, da vi delate, drugi pa pobirajo smetano? V podjetju Jares vam omogočamo učinkovito preoblikovanje iz produktne v rešitveno orientirano prodajo, s katero povečate razliko v ceni. svojo ponudbo nadgradite s storitvami, s katerimi ustvarite nove prihodke in pridobite novo konkurenčno prednost.

 • prilagoditev poslovne strategije
 • okrepitev trženjsko usmerjenih dejavnosti
 • razvoj problemskega pristopa pri prodaji
 • inženiring poslovnih procesov pri ponudbi storitev
 • prenova predstavitvenih konceptov
 • uvedba sistema upravljanja s strankami
 • vzpostavitev upravljanja z znanjem
 • oblikovanje novih poslovnih in partnerskih modelov

Trženjske storitve za poslovni preboj

Z vzpostavitvijo temeljev tržne organizacije ustvarite ponudbo, ki izpolnjuje zahteve kupcev. Na tak način prodate več in z manj napora. Prek usmeritve vaše celotne dejavnosti k strankam, vam pomagamo, da tržne zahteve uresničujete na dobičkonosen način.

 • analiza poslovanja
 • razvoj poslovne strategije
 • izdelava poslovnega in trženjskega načrta
 • razvoj inovacijskega sistema
 • podpora sistemu stalnih poslovnih izboljšav
 • prenova in informatizacija poslovnih procesov
 • vodenje s cilji ter upravljanje s poslovnimi procesi