Z najemom Jaresove prodajne moči povečate poslovno uspešnost brez tveganj in začetnih stroškov.

 

Priložnosti.

Jares prinaša izboljšave že na samem začetku vašega prodajnega procesa. Odkrivamo nove priložnosti in pomagamo doseči nove kupce.

 • pridobivanje potencialnih kupcev
 • iskanje tržnih priložnosti
 • mreženje

Projekti.

S poglobljenim razumevanjem strankinih problemov ter poslovnih zahtev prispevamo k uspešni izvedbi projektov.

 • raziskave in razvoj
 • prenos v uporabo
 • usposabljanje in podpora

Prodajni tim.

Zunanje izvajanje storitev prodaje okrepi vašo prodajno ekipo. Plačujte prodajalce po učinku in povečajte prodajo brez višjih stroškov dela.

 • B2B – prodaja podjetjem
 • pospeševanje prodaje
 • prodajne promocije

Poslovanje.

Kot ponudniki celovitih rešitev in storitev smo spodobni prevzeti celotno ali del dejavnosti vašega trženjskega oddelka.

 • razvoj, načrtovanje, vrednotenje
 • strateško in operativno vodenje
 • izvedba