Razvijamo nove sisteme tržnega komuniciranja, s katerimi stopite iz sivega povprečja.

 

Z originalnimi idejami ustvarjamo dinamične ter inovativne oblikovne in vsebinske rešitve, ki so učinkovite ter prilagojene vašim posebnostim. Tržno strategijo nadgradimo s konkretnimi dejavnostmi in rezultati.

 • digitalni in vsebinski marketing
 • tiskana gradiva (brošure, letaki, ...)
 • spletni in tiskani oglasi
 • spletne strani in socialni mediji
 • poslovni mediji (revije, bilteni, elektronske okrožnice, blogi ...)
 • multimedija
 • celostne grafične podobe
 • korporativni izkazi (komunikacija z investitorji,letna poročila ...)
 • označbe in poslovna okolja
 • uniforme in poslovna sredstva
 • pisarniški sistemi
 • grafična oprema sejemskih prostorov
 • razvoj in oblikovanje pospeševalcev prodaje

 

Merljivi rezultati

Investicija v trženje enostavno mora prispevati k prodajnemu uspehu, zato naše uspešnost naših storitev tudi merimo. Še več. Meritve omogočajo, da so naše storitve le še kakovostnejše in učinkovitejše.